Webtilgængelighed

EU's lovgivning om webtilgængelighed

EU har vedtaget, at alle offentlige hjemmesider skal overholde en række specifikke standarder for webtilgængelighed. Kravene skal sikre, at alle borgere - også svagtseende, blinde og andre med fysiske funktionsnedsættelser eller handikap - har nem adgang til vigtige oplysninger digitalt. 

Da kravene også gælder alle sogne og provstier i folkekirken, har vi udarbejdet vejledninger i, hvad I skal gøre for at leve op til kravene. 

Vejledningerne er gratis, idet vi er opmærksomme på, at der er stor usikkerhed i sognene omkring, hvorledes I kan leve op til kravene i lovgivningen.

3 kategorier jeres hjemmeside skal leve op til

Kirker skal leve op til niveau AA i lovgivningen. Overordnet kan kriterierne opdeles i tre kategorier, som kort gennemgåes nedenfor. Samtidig gør vi opmærksom på, hvilke områder I selv har ansvaret for, samt hvad vi kan hjælpe jer med.

Lettere end man tror – og I opnår en række fordele

Selvom det måske umiddelbart virker som et krævende arbejde at skulle optimere hele hjemmesiden, så er det ikke så besværligt, som det kan lyde. Og I opnår faktisk en række fordele ved at gøre det:

  • For det første er det en god anledning til at få ryddet op i indholdet på jeres hjemmeside, således at I får slettet gammelt og unødvendigt indhold.
  • Samtidig bliver indholdet på hjemmesiden automatisk mere præcist og fokuseret, når I tager udgangspunkt i kravene for tilgængelighed, hvilket er positivt for alle brugere af hjemmesiden.
  • Endnu en vigtig fordel er, at jeres hjemmeside på nogle områder også bliver nemmere for søgemaskinerne (Google) at forstå, hvilket kan betyde, at flere besøgende sendes jeres vej. 

Alt i alt bliver jeres hjemmeside mere brugervenlig, hvis I bevidst arbejder med webtilgængelighed. Det betyder, at brugere med funktionsnedsættelser også kan have glæde af jeres hjemmeside.

YDERLIGERE INFORMATION OM WEBTILGÆNGELIGHED

Du kan læse mere om lovgivningen omkring webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Du kan læse den fulde liste af retningslinjer omkring webtilgængelighed på den danske oversættelse af Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Husk desuden, at sognet skal udfylde en webtilgængelighedserklæring og opdatere den én gang årligt. Læs mere på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Forbehold

Vi tager forbehold for, at der løbende kan ske ændringer i vejledningerne og lovgivningen på området.

menu
support
søg
kontakt
Kontakt
faux rolex